Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Fotogaléria 2017


125. výročie založenia Stowarzyszenia Inžynierów i Techników Górnictwa,Katovice 17. 11. 2017Medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva 5.-6. 10.2017Oslava 125. Výročie vzniku OMBKE-Maďarský banícko-hutnícky spolok - Banská Štiavnica jún 2017Šachták Jozefovský-Rudobanský – Hodruša, marec 2017