Slovenská banícka spoločnosť

Slovakian Mining Society

Fotogaléria

2017

28. Valné zhromaždenie SBS v Kremnici 30. marca 2017

28. Valné zhromaždenie SBS v Kremnici 30. marca 2017

Prijatie baníckych spoločností, spolkov a cechov prezidentom Slovenskej republiky-január 2017

Prijatie baníckych spoločností, spolkov a cechov prezidentom Slovenskej republiky-január 2017

2016

=Účastníci 27.  Valného zhromaždenia Slovenskej baníckej spoločnosti  24. marca 2016

Účastníci 27. Valného zhromaždenia Slovenskej baníckej spoločnosti 24. marca 2016

25. výročie spolupráce medzi SITG a SBS, SSTVP- september 2016

25. výročie spolupráce medzi SITG a SBS, SSTVP- september 2016

Medzinárodná konferencia „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“, 5.-7. október 2016, REPISKÁ

Medzinárodná konferencia „Súčasnosť a budúcnosť baníctva a geológie“, 5.-7. október 2016, REPISKÁ

2015

Stretnutie na Barborke v AGH Krakov-2015

Stretnutie na Barborke v AGH Krakov-2015

Prijatie zástupcov baníckych spolkov a  baníckych spoločností predsedom NRSR Ing. Petrom Pellegrinim, PhD. 2. februára 2015

Prijatie zástupcov baníckych spolkov a baníckych spoločností predsedom NRSR Ing. Petrom Pellegrinim, PhD. 2. februára 2015

Zahájenie 8. Stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska Banská Bystrica, 24. júla 2015

Zahájenie 8. Stretnutia baníckych miest a obcí Slovenska Banská Bystrica, 24. júla 2015

Pivný súboj - Salamandrový Šachtág v Banskej Štiavnici 10. septembra 2015

Pivný súboj - Salamandrový Šachtág v Banskej Štiavnici 10. septembra 2015

Medzinárodná konferencia 'Súčasnosť a budúcnosť baníctva'- Repiská 7. - 9. októbra 2015></p>
  <p align=Medzinárodná konferencia Súčasnosť a budúcnosť baníctva- Repiská 7. - 9. októbra 2015

Mr. Attila Kasó, Ministerstvo národného rozvoja - Maďarsko a tlmočník Ing. Norbert Werner

Mr. Attila Kasó, Ministerstvo národného rozvoja - Maďarsko a tlmočník Ing. Norbert Werner

Vyznamenané osobnosti za dlhodobú spoluprácu a odborné prednášky na konferenciách SBS
 Zľava Dr. Corina Hebestreit-Euromines, Ing. Slavomír Hredzák, PhD.-Ústav geotechniky SAV Košice a RNDr. Vlasta Jánová, Ministerstvo životného prostredia SR

Vyznamenané osobnosti za dlhodobú spoluprácu a odborné prednášky na konferenciách SBS
Zľava Dr. Corina Hebestreit - Euromines, Ing. Slavomír Hredzák, PhD.- Ústav geotechniky SAV Košice
a RNDr. Vlasta Jánová, Ministerstvo životného prostredia SR

Spoločenské stretnutie účastníkov konferencie – Repiská 8. október 2015

Spoločenské stretnutie účastníkov konferencie – Repiská 8. október 2015

Spoločenské stretnutie účastníkov konferencie –Repiská 8. október 2015

Spoločenské stretnutie účastníkov konferencie –Repiská 8. október 2015